KOOLITOIT

Õpilaste toitlustamine toimub Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi sööklas.
Lõunasöök on 1.-2. klassil kell 11.30-12.00 ja 3.-6. klass kell 12.30-12.50.