Selts

HahniSelts_logo_landscape
MTÜ Herbert Hahni Selts asutati 5. mail 2012. aastal, Herbert Hahni 122. sünniaastapäeval tema kungises sünnikodus Pärnus. Selts on lapsevanemaid ja teisi huvilisi koondav mittetulunduslik ühendus, mis on seadnud eesmärgiks waldorfpedagoogikal põhineva kooli ja lasteaia väljaarendamise.

Väärtustame elukestvat õpet, tutvustades waldorfpedagoogikat ja muid vaba isiksuse keskseid terviklikke arenguideid. Korraldame loenguid, kursusi, seminare, näitusi ja muid kodanikuühiskonda edendavaid üritusi. Peame oluliseks kogukonnatööd ning soovime anda oma panuse Pärnu linna kujundamisele tervislikuks, säästvaid eluviise väärtustavaks elukeskkonnaks.

Herbert Hahni Selts järgib oma tegevuses Eesti kodanikeühenduste eetilise tegevuse tunnustatud põhimõtteid, mis on avaldatud siin.