Õppekava

Pärnu Waldorfkooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Õppekava määratleb koolis antava õpetuse ja kasvatuse eesmärgid ning sisu, õpetus- ning kasvatustegevuse üldise korralduse ja metoodilised põhimõtted. Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti ning teiste riikide waldorfkoolide pikaajalisest pedagoogilisest kogemusest.
Pärnu Waldorfkooli õppekava tugineb Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse poolt väljatöötatud waldorfkoolide tuumõppekaval ja Põhikooli riiklikul õppekaval.

PWK õppekava 24.01.2019

I_kl_flöödikotid_Hahnikool

I klassi õpilased koovad käsitöötunnis flöödikoti.

Pärnu Waldorfkooli korralised õppenõukogud toimuvad:

  • 30.05.2019 algusega kell 14.00. Päevakord:  kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu
  • 22.08.2019 algusega kell 11.00. Päevakord: kooli üldtööplaani kinnitamine