Õppemaks

Pärnu Waldorfkooli õppemaks on 780 € aastas.

Õppelepingu sõlmisel on võimalik valida maksete sagedus ning sellest lähtuvalt ka makse suurus, nt makstes igakuiselt septembrist augustini, on osasumma suurus 65 € kuus, makstes igakuiselt septembrist juunini, on osasumma suurus 78 € kuus, makstes kolm korda aastas, on osasumma suurus 260 €.

Maksetähtaeg on kuu 10ndal kuupäeval. Kooli raamatupidaja saadab vastava arve kuu alguses.  Makse tegemisel palume märkida lapse nimi ja arve number. Herbert Hahni Seltsi arvelduskonto nr  EE691010220207406222.

Kui ühest perest õpib Pärnu Waldorfkoolis mitu last, saab alates teisest lapsest taotleda avalduse alusel õppemaksusoodustust 10%. . Avalduse esitamise tähtaeg on 15. septembril, iga õppeaasta alguses tuleb esitada uus taotlus. Avalduse alusel on võimalik taotleda suuremat õppemaksusoodustust.
Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele saab makstud koolitustasud maha arvata oma maksustamisperioodi tuludest (TMS §26).

PWK soodustuste kord

Soodustuse avaldus

Haridus- ja teadusministeeriumi infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele