Õppemaks

Pärnu Waldorfkooli õpilasega lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv õppetasu 2023/2024 õppeaastal on 1030 eurot aastas (MTÜ Herbert Hahni Seltsi juhatuse otsus 02.05.2023) ja toitlustustasu on alates 1. jaanuar 2024. a. 18 eurot ühe kuu eest. (MTÜ Herbert Hahni seltsi juhatuse otsus 14.11.2023).

*Siin ja järgnevalt: töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutöötasu alammäär.

Õppetasu katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).

Õppelepingu sõlmisel on võimalik valida maksete sagedus ning sellest lähtuvalt ka makse suurus, nt makstes igakuiselt septembrist augustini, on osasumma suurus 85.85€ kuus, makstes igakuiselt septembrist juunini, on osasumma suurus 103.00€ kuus, makstes kolm korda aastas, on osasumma suurus 343.35€.

Kui ühest perest õpib Pärnu Waldorfkoolis mitu last, saab teisele lapsele taotleda õppemaksusoodustust 10% ning alates kolmandast lapsest saab taotleda kuni 20% õppemaksusoodustust. Avalduse esitamise tähtaeg on 17. augustil, iga õppeaasta alguses tuleb esitada uus taotlus. Avalduse alusel on võimalik taotleda suuremat õppemaksusoodustust.

Õppetasu maksmine toimub arve alusel Herbert Hahni Seltsi arvelduskontole nr  EE691010220207406222.  Makse tegemisel palume märkida arve number ja viitenumber.

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele saab makstud koolitustasud maha arvata oma maksustamisperioodi tuludest (TMS §26).

Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi. Koolituskulu maksjana deklareerime maksuametile selle isiku, kelle arveldusarvelt laekub tasu. Äärmisel juhul saame deklareerida ka lepingu sõlmija nime koolituskulu maksjana, kui meile on sellest soovist teada antud hiljemalt 31.detsembriks.

Õppemaksu soodustuste saamise kord

Soodustuse avaldus

Haridus- ja teadusministeeriumi infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele