Õppemaks

Pärnu Waldorfkooli õpilasega lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv õppetasu 2022/2023 õppeaastal on 858 eurot aastas (MTÜ Herbert Hahni Seltsi juhatuse otsus 18.03.2022) ja toitlustustasu on 12.50 eurot ühe kuu eest (MTÜ Herbert Hahni seltsi juhatuse otsus 06.06.2022).

*Siin ja järgnevalt: töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutöötasu alammäär.

Õppetasu katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).

Õppelepingu sõlmisel on võimalik valida maksete sagedus ning sellest lähtuvalt ka makse suurus, nt makstes igakuiselt septembrist augustini, on osasumma suurus 71.50€ kuus, makstes igakuiselt septembrist juunini, on osasumma suurus 85.80€ kuus, makstes kolm korda aastas, on osasumma suurus 286€.

Kui ühest perest õpib Pärnu Waldorfkoolis mitu last, saab teisele lapsele taotleda õppemaksusoodustust 10% ning alates kolmandast lapsest saab taotleda kuni 20% õppemaksusoodustust. Avalduse esitamise tähtaeg on 17. augustil, iga õppeaasta alguses tuleb esitada uus taotlus. Avalduse alusel on võimalik taotleda suuremat õppemaksusoodustust.

Õppetasu maksmine toimub arve alusel Herbert Hahni Seltsi arvelduskontole nr  EE691010220207406222.  Makse tegemisel palume märkida lapse nimi ja arve number.

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele saab makstud koolitustasud maha arvata oma maksustamisperioodi tuludest (TMS §26).

Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi. Koolituskulu maksjana deklareerime maksuametile selle isiku, kelle arveldusarvelt laekub tasu. Äärmisel juhul saame deklareerida ka lepingu sõlmija nime koolituskulu maksjana, kui meile on sellest soovist teada antud hiljemalt 31.detsembriks.

Õppemaksu soodustuste saamise kord

Soodustuse avaldus

Haridus- ja teadusministeeriumi infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele

13.09.2022 Anname teada, Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning teil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.