Kooli vastuvõtmine

Avatud on registreerimine Pärnu Waldorfkooli 2021/2022 jne esimesse klassi minevatele lastele. Lapse koolinimekirja registreerimiseks palume täita avalduse ning tuua see paberkandjal kooli kantseleisse (Ringi 10) või saatke digitaalselt allkirjastatult meilile info@hahn.ee. 

2021/22 õppeaastaks avalduste vastuvõtmine lõpeb 31. detsembril 2020.a. Jaanuaris toimub neljal laupäeval vanemate kool ja lastele eelkool.  Selleks ajaks ootame kõikidelt lastelt ka lasteaias koostatud koolivalmiduse kaarti.

Kooli õpetajate kolleegiumi poolt läbi viidud perevestlused ja lapsevaatlused toimuvad 2021. a veebruari alguses. Kui pärast veebruarikuu vestlusi on klass täitunud, saab lapsi lisada ainult vabanevate kohtade ootejärjekorda.

Õpilane võetakse kooli vastu kolleegiumi soovitusel ja kooli juhataja käskkirja alusel.

Pärnu linna info kooli astumise korra ja tähtaegade kohta on saadaval siin. ARNO kasutusjuhendi lapsevanemale leiate siit.

Lisainfo tel.  +372 59135560