Kooli vastuvõtmine

Avatud on registreerimine Pärnu Waldorfkooli 2019/2020 jne esimesse klassi minevatele lastele. Lapse koolinimekirja registreerimiseks palume täita avalduse ning tuua see paberkandjal kooli kantseleisse (Ringi 10) või saatke digitaalselt allkirjastatult meilile info@hahn.ee.

2019/20 õppeaastaks avalduste vastuvõtmine lõpeb 31. jaanuaril 2019.a. Kooli õpetajate kolleegiumi poolt läbi viidud perevestlused ja lapsevaatlused algavad 2019. a veebruari alguses. Kui pärast veebruarikuu vestlusi on klass täitunud, saab lapsi lisada ainult vabanevate kohtade ootejärjekorda.

Õpilane võetakse kooli vastu kolleegiumi soovitusel ja kooli juhataja käskkirja alusel.

Pärnu linna info kooli astumise korra ja tähtaegade kohta on saadaval siin. ARNO kasutusjuhendi lapsevanemale leiate siit.

Lisainfo tel.  +372 59135560