Kooli vastuvõtmine

Avatud on eelregistreerimine Pärnu Waldorfkooli 2018/2019 ning 2019/2020 õ/a esimesse klassi minevatele lastele. Lapse koolinimekirja registreerimiseks palume täita avalduse.

2018/19 õppeaastaks avalduste vastuvõtmine lõpeb 31. jaanuaril 2018.a. Kooli õpetajate kolleegiumi poolt läbi viidud perevestlused ja lapsevaatlused algavad 9. veebruaril 2018. a. Kui pärast veebruarikuu vestlusi on klass täitunud, saab lapsi lisada ainult vabanevate kohtade ootejärjekorda.

Õpilane võetakse kooli vastu kolleegiumi soovitusel ja kooli juhataja käskkirja alusel.

Pärnu linna info kooli astumise korra ja tähtaegade kohta on saadaval siin.

Lisainfo tel.  +372 59135560