Waldorflasteaed Pauliine

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk waldorflasteaias on luua alus lapse terviklikule arengule toetades lapse loomulikku õpihuvi ja aidates kaasa tema individuaalsuse arengule nii, et tal täiskasvanuna oleks võimalus areneda vabaks, iseseisvaks ja terviklikuks inimeseks.
Sellest lähtuvalt on vajalik:

  • luua rahulik ja turvaline keskkond, kus on aega rahulikult tegutseda ja kus valitsevad kindlad rütmid;
  • arendada lapse mänguoskust ning anda aega ja ruumi lapse vabale mängule, kuna selle kaudu areneb kujutlusvõime, tahe ja sotsiaalsed oskused. Just vabas mängus kujunevad õpitegevuse eeldused – süvenemisoskus, soov innustunult tegutseda, mõtlemise liikuvus ja enesekindlus;
  • luua lapsele igakülgsed võimalused vabaks, spontaanseks füüsiliseks liikumiseks, sest lasteaiaealisel lapsel on kõik arengusse puutuv seotud kehaga. Ka igasugune õppimine toimub lapsel eelkõige keha kaudu. Motoorne valmisolek omab aga suurt tähtsust lapse eneseusaldusele, sotsiaalsetele võimetele ja meelte arengule;
  • lapse meeleorganeid tuleb kaitsta. Seda arvestame nii ruumikujunduses, lastega suhtlemisel, kui ka erinevate õpitegevuste läbiviimisel;
  • lapsele tuleb pakkuda vaikuse- ja rahuelamusi, sest sageli on laste meeled muljete ja ümbritseva müraga ülekoormatud;
  • luua loomulik õpikeskkond, mis võimaldab igapäevaste praktiliste ja vajalike toimingute läbiviimist koos täiskasvanutega nii toas kui õues, sest väikelapse põhiline õppimismeetod on jäljendamine.

20150926_121001

Waldorflasteaed Pauliine on Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse liige.