Lasteaia 2. rühma projekt

Waldorfpedagoogilise Lasteaed Pauliine 2. rühma avamine

  • Toetaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
  • Toetussumma: 19 250,23 eurot
  • Projektiperiood: 01.09.2016–31.12.2017

Herbert Hahni Selts MTÜ taotles 2016. aasta kevadel Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK, www.kysk.ee) toetust Kooli 11 lasteaiahoone 2. korruse sisustamiseks, et avada pärast kooli kolimist tühjaks jäänud korrusel teine lasteaiarühm.

Toetus andis seltsile võimaluse Pärnu Linnavalitsuse poolt pikaaegsesse kasutusse antud hoone otstarbekamalt kasutusse võtta, korraldada lasteaia tööd paindlikumalt ning pakkuda kõikidele waldorfpedagoogikast huvitatud Pärnu linna ja Pärnumaa peredele võimalust antud pedagoogilise suuna kasuks otsustada. Waldorflasteaiast on lastel hea siirduda Pärnu Waldorfkooli, kus jätkub sujuvalt lasteaias alanud antroposoofilisest inimkäsitlusest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus.

Alates 2017. aasta aprillikuust on waldorfpedagoogikast huvitatud lapsevanematel Lasteaed Pauliines võimalik valida kahe rühma vahel.

Pisi-Pauliine rühma võtame vastu 2- ja 3-aastaseid lapsi, kellele pakume leebet, lapsesõbralikku ja kodust keskkonda lasteaiatee alustamiseks.

Pauliine liitrühma on oodatud 3- kuni 7-aastased lapsed, kes on valmis tegusateks päevadeks suuremas seltskonnas.

Lisainfo:

  • Liitrühm: Jana Kokk, tel. 5279667
  • Pisi-Pauliine rühm: Signe Vaimand, tel. 55665908

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks