Pärnu Waldorfkool

Waldorf_logo_landscape

Pärnu Waldorfkool tegutseb waldorfpedagoogika alusel, mille õppe ja kasvatuse üldeesmärk on vaba, tervikliku, isikupärase, vastutus- ning tegutsemisvõimelise isiksuse  kujunemise võimaldamine. Koolielus järgitakse päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütmi ning põhiaineid käsitletakse 3-4 nädalaste epohhide (perioodide) kaupa.

Kool avas Herbert Hahni Kooli nime all 1. klassi 2013. aasta sügisel Kooli tn 11 majas. 2015. a sügiseks jäi Kooli tänava maja väikeseks ja koliti avaramatesse ruumidesse Ringi tn 10. Alates 2016/2017 õppeaastast tegutseb kool Pärnu Waldorfkooli nime all.

Käesoleval õppeaastal (2022/23) on 1.-9. klassis kokku 156 õpilast, kellest 1 on koduõppel.

Koolil on tähtajatu tegevusluba põhikooli I, II ja III  kooliastmes (1.-9. klass).

 

Piltide autor: Reili Auväärt