Kohatasu

Vanema poolt tasuta õppemaks sõltub omavalitsuse kohatasu toetusest. Kohatasu suurus alates 01.01.2023 ühele lapsele on ilma omavalitsuse toetuseta 456 eurot kuus (tasutakse 11 kuud aastas). Alates 01.09.2023 tuleb Pärnu linna sissekirjutusega laste vanematel tasuda 178 eurot kuus. Tori ja teiste valdade sissekirjutusega laste tasu sõltub lapsevanema ja valla vahel sõlmitavast lepingust. Toitlustamistasu päevas on alumises suures rühmas 3.75 eur ja ülemises Pisi-Pauliines 3.30 eur.

Õppemaksu soodustuste kord

Soodustuse avaldus

www.stuudio8.com