Liikmemaks

Herbert Hahni Seltsi on oodatud kõik inimesed, kes peavad oluliseks arendada seltsi poolt põhikirjas seatud eesmärke.
Avalduse seltsiga liitumiseks leiad siit.

Seltsi liikmeks astumise tasu on 5 eurot ja liikmemaks on 20 eurot aastas, mis tasutakse vastavalt esitatud arvele.