Kodukord

Lasteaed Pauliine kodukord

 Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

 • Lasteaed on avatud 7:30-17:30.
 • Lapse puudumisest või hilinemisest palume teatada lasteaeda hiljemalt 9.00, hiljem teatamise korral on vanem kohustatud maksma jooksva päeva eest söögiraha.
 • Lapsel on lasteaias oma päevakava, kus vahelduvad tegevused ja mäng, täpsemalt on seda kirjeldatud teadetetahvlil.
 • Juhul, kui laps jõuab lasteaeda hommikuringi ajal, s.o. kell 9.00-9.15, ootab lapsevanem koos oma lapsega garderoobis või jalutab õues ega häiri hommikuringi.
 • Võimaluse korral tooge laps lasteaeda enne hommikuringi algust. Ta vajab hommikul veidi aega, et kohaneda ja muljeid vahetada.
 • Rääkige õpetajale kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva, siis suudame last paremini mõista.
 • Teatage õpetajale, kui lapsele tuleb järele peale ema või isa keegi teine.
 • Iga lapsevanem annab oma lapse ise õpetajale üle, jätmata last omapäi ning õpetaja teadmata riidehoidu.
 • Kui tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakti ja teatage lapse lahkumisest.
 • Lapsel, kes on just alustanud lasteaias käimist, soovitavad õpetajad käia võimaluse korral esialgu lasteaias hommikupoolikuti, jäämata lasteaeda päeva-und magama.
 • Teavitage õpetajaid vajalike telefoninumbrite ja e-mailide muutumisest.
 • Tutvuge infoga teadetetahvlil.

  Riietus

 • Laps vajab piisavalt erinevaid riideid ja jalanõusid kogu päevaks (varu aluspesu, lisapaar kindad ja sokke). Õpetajatega valitakse vastavalt ilmastikule ning toa temperatuurile sobivaimad.
 • Toas vajalikud vahetusjalanõud peaksid olema sandaalid, mitte pehme tallaga jalatsid.
 • Laste riided ja jalatsid peavad olema märgistatud lapse nimega.
 • Lapsevanemad kannavad hoolt oma lapse riideesemete (käterätt, voodipesu, vahetusriided, magamisriided, õueriided, kindad) eest. Käterätid vajavad pesu kord nädalas, voodipesu kord kahe nädala tagant.

Mänguasjad ja muu.

 • Lapsed ei too kodust lasteaeda kaasa oma mänguasju, v.a. kaisuloom.
 • Lapsed ei võta lasteaeda kaasa söögi- ega joogipoolist, v.a. matkapäeval. Külakost tuuakse lasteaia ühisele toidulauale.

Haigused

 • Haigel lapsel on parem kodus olla. Väga nohune, köhiv ja halva enesetundega laps on õnnetu ja väsinud.
 • Rühma õpetajad lapsele lasteaias ravimeid ei anna.
 • Kui laps lasteaias haigestub, võtame kohe Teiega ühendust.
 • Kui teie laps on allergiline, andke sellest kindlasti õpetajale teada.

Koostöö

 • Lapsevanemal on alati õigus teada saada, millist kasvatust ta laps saab.
 • Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rahulik, rõõmus ja tegus ning leiaks palju sõpru.
 • Olete alati oodatud osalema lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.
 • Lasteaia rühmaruumide korra eest vastutavad jooksvalt õpetajad. Põhjalikku koristamist teostab kolmel korral nädalas koristaja.
 • Lasteaia pidudel, mida peetakse koos vanematega, kannavad oma laste eest hoolt lapsevanemad isiklikult. Nii on tagatud õpetajatel võimalus viia läbi üritus ning teistel osapooltel võimalus üritusest häirimatult osa saada.
 • Rahvastikuregistris oleva elukoha muutustest palume kohe teatada rühmaõpetajatele.

 

Täname Teid! 🙂